п/п

№ доверенности

Дата выдачи доверенности

Ф.И.О. уполномоченного лица (поверенного)

№ и дата приказа об отмене

Дата прекращения действия доверенности

1

145

11.03.2015

Королев А. О.

370ОД от 28.08.2015

31.08.2015

2

704

30.12.2014

Баркова Т. А.

371ОД от 28.08.2015

28.08.2015

3

169

07.09.2015

Конашенков Ю. В.

395ОД от 18.09.2015

18.09.2015

4

2-1978 (нотариальная форма)

14.08.2015

Ясинский С. Я.

423ОД от 07.10.2015

08.10.2015

5

174

22

01.09.2015

12.01.2015

Текутьев С. Н.

454ОД от 10.11.2015

10.11.2015

6

47.3

25.08.2016

Ракова Н. Г.

142ОД от 17.05.2017

18.05.2017

7

100

14.04.2017

Тагирова Э. Р.

329ОД от 17.08.2017

21.08.2017

8

100.2

14.04.2017

Тагирова Э. Р.

329ОД от 17.08.2017

21.08.2017

9

100.3

14.04.2017

Тагирова Э. Р.

329ОД от 17.08.2017

21.08.2017

10

106

26.07.2017

Медведева Д. Д.

343/1ОД от 11.09.2017

26.09.2017

11

57.1

11.07.2017

Антонова О. Д.

347ОД от 15.09.2017

21.09.2017

12

45

12.01.2017

Гаврилов А. Е.

351/1ОД от 21.09.2017

12.09.2017

13

121

23.11.2016

Новоторцева А.В.

407ОД от 14.11.2017

14.11.2017

14

21

01.01.2018

Скулыбердиной О.А.

91ОД от 09.04.2018

09.04.2018

отозванные доверенности

15

133

01.01.2018

Мамедов О. М.

325 ОД от 03.07.2018

23.07.2018

16

34

01.01.2018

Наумкин С.А.

457ОД от 01.11.2018

01.11.2018

17

8.2

01.01.2018

Чилина Н.В.

456ОД от 01.11.2018

01.11.2018

18

5

01.01.2018

Музафаров И.Ш.

458ОД от 01.11.2018

01.11.2018

19

163

29.10.2018

Кузьмичева Н.С.

508ОД от 12.12.2018

12.12.2018

20

9.1

01.01.2018

Поветкин М. Н.

521 ОД от 24.12.2018

28.12.2018

21

140

25.06.2018

Бородай А.Н.

527ОД от 26.12.2018

27.12.2018

22

6

6.2

01.01.2018

21.18.2018

Чкоидзе С.В.

529ОД от 27.12.2018

27.12.2018

23

142

06.07.2018

Волчёк  А.Ю.

15ОД от 16.01.2019

16.01.2019

Контакты

Новости

Дистрибуция

О компании

Склад

Партнеры

Логистика

 

ООО "ИРВИН 2" является частью группы компаний "Фармэко"

© ООО "ИРВИН 2", 2016

Все права защищены